•  Hotline: 0983122101
Lượt xem: 750

Một máy hàn siêu âm bao gồm một cách cơ bản một khung đỡ, một bộ phận phát, một bộ phận chuyển, một bộ nhân cơ học và một thiết bị hàn (xem hình trên). Thiết bị hàn được cấu thành từ một sonotrode và một đe (khuôn giữ chi tiết hàn). Lực giữ cần thiết được cung cấp từ máy nén khí hàn.

Kết cấu máy hàn siêu âm:

Copyright (c) 2021 Tacotek. All rights reserved. Design by i-web.vn